Heer onze God, Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus heeft geleden om ons het eeuwige leven terug te geven. Wij bidden U in deze boetetijd om Uw zegen voor alle mensen van goede wil in Venezuela. Verleen dat zij niet ontmoedigd raken door de grote moeilijkheden in hun land, maar blijven werken aan vrede en gerechtigheid voor al hun landgenoten. Door Christus onze Heer.