maandag 9 januari 2023

Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons opgeroepen om waakzaam te zijn en te blijven bidden. Verhoor ons gebed voor hen die leven en werken in de sloppenwijken rond Lagos, Nigeria. Wij vragen U in deze Kersttijd Uw bijzondere zegen voor de religieuzen die in deze wijken zorg en liefde bieden aan de armen en ouderen. Geef hun moed om trouw te zijn aan hun roeping en vreugde bij hun arbeid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Józef Pawlowski, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.