maandag 9 augustus 2021

God van barmhartigheid, U bezielt met Uw goede Geest alle mensen van goede wil. U zegent hun arbeid met goede vruchten en schenkt hun de wijsheid om ten goede te handelen. Wij vragen ook Uw zegen voor onze eigen inzet: dat ons gebed voor Uw Kerk in nood en onze werken van barmhartigheid vrucht mogen dragen voor de wereld. Geef dat onze wil zich steeds meer schikt naar Uw wil en dat wij een dieper wordende inzicht ontvangen in de mysteries van ons geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia Benedicta van het Kruis, martelares, door Christus onze Heer.