maandag 8 november 2021

Genadige God, uw Zoon heeft vrede van hart gebracht aan hen die wanhoop en desillusie kenden. Wij willen U bidden dat in India de taal van liefde en dialoog steeds de boventoon mag voeren boven de gewapende taal van het conflict. Geef dat de centrale Indiase regering en de lokale overheden blijven samenwerken aan de basisvoorwaarden voor langdurige vrede; spiritueel en materieel welzijn voor alle inwoners zonder onderscheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Elisabeth van de heilige Drieëenheid, maagd, door Christus onze Heer.