maandag 8 mei 2023

Genadige God, U verlangt dat wij U in vrijheid dienen met heel ons wezen. Wij vragen U: maak ons bereid om Uw Zoon te ontvangen in ons hart en geef dat wij Hem navolgen op onze levensweg. Wij bidden U vandaag speciaal voor nieuwe Christenen in Indonesië: dat zij moed houden bij tegenslagen en intimidatie, en de kracht van Jezus Christus mogen ervaren in hun dagelijkse leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Henri Vergès, broeder en martelaar, vermoord in Algerije door islamitische fundamentalisten, door Christus onze Heer.