maandag 8 maart 2021

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus is gekomen als licht in de wereld om de duisternis van de kwade machten te verdrijven. Wij bidden U vandaag, op weg naar het Paasfeest, voor de inwoners van Noord-Korea die geteisterd worden door onrechtvaardigheid, machtsmisbruik en geweld van staatswege. Geef dat zij het Evangelie leren kennen. Wees hun bescherming. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Deo, priester, door Christus onze Heer.