Genadige God, Uw Geest beademt de gelovigen steeds weer met nieuw leven. Wij bidden U vandaag om Uw Geest voor mensen die zich alleen en eenzaam voelen. Dat zij de grote liefde van Uw Zoon mogen ervaren in hun leven. Wees hun nabij en geef dat zij de vriendschap, bemoediging en zorg van hun naasten mogen ondervinden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jacques Berthieu, priester en martelaar, door Christus onze Heer.