maandag 8 januari 2024

God onze goede Vader, bij de doop van Jezus in de Jordaan klonk Uw goddelijke stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon”. Wij bidden U tijdens deze afronding van de Kersttijd voor al Uw zonen en dochters overal ter wereld: dat zij Uw liefdevolle aanwezigheid steeds mogen ervaren in hun leven. Wij bidden speciaal voor hen die bedreigd worden vanwege van hun navolging van Jezus Christus: geef hun kracht. Open de harten van hun vervolgers voor de Blijde Boodschap. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, martelaar, door Christus onze Heer.