maandag 8 februari 2021

Genadige God, Uw Gezalfde Jezus van Nazareth verkondigt de ware vrijheid voor alle mensen. Wij bidden U voor allen die vandaag de dag nog altijd als slaaf verhandeld worden in de Islamitische Rebubliek van Mauritanië. Geef dat hun eigenaren, ondanks het strikte verbod op evangelisatie in dit land, toch in aanraking komen met het Evangelie van Jezus Christus en de Blijde Boodschap omarmen in hun hart. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Josephine Bakhita, door Christus onze Heer.