maandag 8 augustus 2022

Heer onze God, Uw Zoon Jezus Christus is gekomen voor zieken, voor armen en voor gevangenen. Geef dat wij de moed hebben deze Blijde Boodschap van heil te verkondigen aan onze naasten met woorden en met daden. Geef dat ons gebed voor Uw Kerk in nood vrucht draagt voor de allerarmsten die wonen op het platteland van India: om toereikende voeding, onderdak en water. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Wlodzimierz Laskowski, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.