maandag 8 april 2024

Eeuwige God, in deze Paastijd willen wij U danken voor de liefde die Gij ons en alle mensen aanbiedt in Jezus Messias. Wij willen U in het bijzonder bidden voor vrouwen in Maleisië die lijden onder onwetendheid en armoede: vooral voor meisjes uit arme gezinnen, die weinig kansen hebben voor onderwijs en werk. Schenk hun de materiële, geestelijke en emotionele voorwaarden om zich spiritueel, praktisch en intellectueel te kunnen ontplooien. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Gonzalo Mercador, Mercedarische minderbroeder, slavenbevrijder, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.