maandag 7 maart 2022

Eeuwige God, in het begin hebt Gij de mens geschapen als man en vrouw naar Uw beeld en gelijkenis. Wij vragen vandaag Uw zegen voor vrouwen die leven en werken op het platteland van de Filipijnen. Om beter onderwijs, gezondheidszorg en voeding. Wij bidden U tevens voor nieuwe roepingen voor de groepen religieuzen die zich inzetten voor de positie van deze vrouwen en hun belangen behartigen Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Perpetua en de heilige Felicitas, martelaressen tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.