maandag 7 februari 2022

Almachtige God, Uw Gezalfde, Jezus van Nazareth, trok rond en gaf zijn luisteraars een Blijde Boodschap. Wij bidden U voor hen die vandaag de dag het Evangelie beluisteren in landen waar evangelisatie aan banden gelegd wordt. Wij vragen U om goede herders, vrijgevige weldoeners en trouwe gelovigen in deze landen. Dat het Evangelie hier steeds meer gehoor vindt en dat velen vragen om het doopsel en het vormsel. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Anselmus Polanco, bisschop, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.