maandag 7 december 2020

Heer onze God, uw eniggeboren Zoon Jezus van Nazaret, het Kind van Bethlehem, openbaart uw mateloze liefde. Wij bidden U in deze periode van uitzien naar zijn geboorte voor hen die zich inzetten voor de verkondiging van het Evangelie in Somalië en Eritrea. Om bescherming bij hun gevaarlijke werk ter verbreiding van het katholieke geloof. Dat zij zich door ons gebed en ons geld gesteund weten en gedragen voelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ambrosius, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.