maandag 7 augustus 2023

Almachtige God, U hebt de mensen geschapen om in vrede en vriendschap met elkaar te leven, terwijl zij samen bouwen aan Uw Koninkrijk. Wij bidden U voor de boeren in Malawi die onder moeilijke omstandigheden moeten wonen en werken. Bescherm hun grond tegen erosie en uitputting, opdat zij gezonde gewassen kunnen verbouwen voor hun gezinnen, en voor de verkoop. Geef dat zij de nabijheid van Jezus Christus ervaren in hun dagelijkse leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martelaren van Como, lekengelovigen, martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.