maandag 6 mei 2024

Levende God, Uw Zoon Jezus Christus is de ware Weg naar het eeuwige leven. Geen Ander heiligt ons; geen Ander schenkt ons de vrijheid om Uw kind te zijn; geen Ander opent voor ons de deur naar ware wijsheid. Wij danken U voor Jezus’ genezende heilsdaad aan het Kruis. Wij bidden U in deze Paastijd dat vele jonge mensen in Mongolië kennis nemen van de Blijde Boodschap, en Jezus’ uitnodiging ten leven omarmen en vervolgens uitdragen aan hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Henryk Kaczorowski, priester en martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.