God die ons adem schenkt: in de grote stilte wordt Uw innige nabijheid ervaren. Wij danken U voor hen die als kluizenaar of kluizenares in eenvoud Uw liefdevolle almacht op verhulde wijze zwijgend verkondigen. Geef dat hun dagelijkse gebeden voor de heiliging van de wereld vrucht dragen, vooral op die plekken waar de verkondiging van het Evangelie beschimpt, ontmoedigd of verboden wordt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschoppen van Maastricht, door Christus onze Heer.