maandag 6 juni 2022

God onze goede Vader, Uw Zoon en Gezalfde Jezus van Nazareth heeft ons zijn moeder tot moeder gegeven. Wij bidden U op deze feestdag voor opgroeiende kinderen die geen moeder hebben. Dat zij de liefdevolle en moederlijke zorg ontvangen die nodig is. Dat zij uitgroeien tot evenwichtige mensen die zich met toewijding kunnen inzetten voor een vreedzame wereld in navolging van Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van de Kerk, door Christus onze Heer.