Barmhartige God, U verlicht het lot van armen en ontheemden wanneer zij zich wenden tot U. Wij vragen vandaag Uw barmhartigheid over de armen in de grote steden van Pakistan. Geef dat zij de kans krijgen om Uw Zoon Jezus Christus te ontmoeten, zonder angst voor intimidatie en vervolging door hun landgenoten. Wees hun nabij in hun armoede en versterk hen met hoop op een betere toekomst. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria Goretti, maagd en martelares, door Christus onze Heer.