maandag 6 februari 2023

Eeuwige God, in navolging van de heilige apostelen verkondigt de Kerk het Evangelie van Jezus Christus van Oost tot West – ook in Japan. Wij bidden U bij deze gedachtenis van Uw Japanse martelaren voor alle verkondigers van Uw Blijde Boodschap in Japan. Wij vragen dat hun belangrijke werk vrucht mag dragen voor de Japanse samenleving, en dat Uw Kerk in Japan groeit in geloof en in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaren van Nagasaki, door Christus onze Heer