maandag 6 december 2021

Schepper God die de wereld goed en begrijpelijk maakt en die de mens geschapen heeft voor de vrijheid, wij bidden U: geef uw heilige Kerk wijze en creatieve theologen, mannen en vrouwen, die het mysterie van de incarnatie van uw Zoon inzichtelijk maken voor de gelovigen. Schenk hen wijsheid, helderheid en vreugde bij hun arbeid, en een groot geloof in de Goede Boodschap. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas, bisschop, door Christus onze Heer.