Genadige God, in deze tijd van boete en verzoening vragen wij Uw vergeving voor onze zonden. Wij willen U vragen om een nog ruimer hart en nog gullere handen opdat wij met heel ons wezen ons inzetten voor de komst van Uw Koninkrijk. Wij danken U voor al die mensen die elke dag offers van naastenliefde brengen. Zegen hen met Uw rijke gaven. Door Christus onze Heer.