maandag 5 september 2022

Genadige God, U zegent Uw schepping met Uw heilige Geest, die leven geeft. Vandaag willen wij Uw rijke zegen vragen voor mensen die zich inzetten voor het welzijn van de armen in Lima, Peru. Om geduld, wijsheid en vreugde bij hun liefdeswerk. Wij vragen Uw bijzondere zegen voor hen die in de sloppenwijken en achterbuurten van deze miljoenenstad werken. Om bescherming tegen drugsgeweld en intimidatie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresa van Calcutta, door Christus onze Heer.