maandag 5 oktober 2020

Almachtige God, U hebt mannen en vrouwen geroepen om alles te verlaten omwille van een leven in christelijke stilte en eenvoud. Wij bidden vandaag speciaal voor monniken en monialen in Nederland en België die bidden om de vrede van Christus voor onze wereld. Geef dat hun gebed en levenswijze vrucht dragen, vreugde geven en mensen aanzetten tot diepe reflectie op de betekenis van hun bestaan. Wij bidden U voor nieuwe kloosterroepingen. Door Christus onze Heer.