maandag 5 juni 2023

Levende God, Gij verhoort de gebeden van hen die met vertrouwen tot U bidden. Wij bidden U daarom voor de Christenen in Egypte die het Evangelie ter harte nemen en uitdragen aan hun landgenoten in woord en in daad. Bescherm hen tegen politieke intimidatie en geef dat hun verkondiging veel vrucht draagt, speciaal onder jonge Egyptenaren die zoeken naar de oorsprong, de zin en het doel van hun leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Bonifatius en gezellen, martelaren, vermoord tijdens de evangelisatie van noord Nederland, door Christus onze Heer.