maandag 5 juli 2021

Almachtige God, het bloedgetuigenis van de vele martelaren, die in onschuld werden vermoord, heeft velen bezield om Christen te worden. Wij willen U daarom danken voor de moedige Pakistani’s  die hun geloof in Jezus Christus met woord en daad blijven verkondigen, ondanks doodsbedreigingen. Wij bidden U speciaal voor jonge Christenen in Pakistan: dat zij niet zwichten voor intimidatie en dat zij trouw blijven aan Jezus, hun Verlosser. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia Chen Qingjieh, lekengelovige en martelares, door Christus onze Heer.