maandag 5 april 2021

Goede God, op deze tweede dag onder het heilig Paasoctaaf bidden wij U op verzoek van Paus Franciscus voor mensen die hun leven op het spel zetten terwijl zij strijden voor basisrechten voor mannen en vrouwen: ten eerste in landen die bestuurd worden door dictators en door autoritaire regimes, en ten tweede in democratische samenlevingen die in crisis verkeren. Geef dat onze Kerkleiders de verrezen Heer blijven verkondigen met moed, geduld en liefde. Door Christus onze Heer.