maandag 4 september 2023

Grote en sterke God, de Geest van Uw Zoon Jezus Christus is de bron van leven voor allen die in Hem geloven. Wij vragen U daarom: geef dat de armen in Myanmar, die lijden onder de zorgen van het leven, aan wanhoop, of aan neerslachtigheid, zich mogen laven aan de Blijde Boodschap en dat zij met nieuwe hoop hun weg volgen. Laat hen groeien in liefde voor hun naasten en geef dat zij met oprechte daden van caritas getuigen van Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Luis Prado García, seminarist, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.