Goede God, U verlangt dat wij Uw Zoon Jezus Christus navolgen met heel ons wezen, om zó de ware vrijheid te kunnen omhelzen. Wij vragen U: maak ons bereid om Uw Zoon te ontvangen in ons hart en geef dat wij Hem in onze naasten dienen op onze levensweg. Wij bidden U vandaag uit dank voor hen die ons het geloof hebben doorgegeven. Door Christus onze Heer.