maandag 4 december 2023

Almachtige God, Uw Zoon Jezus trad op als leraar, vertelde parabels, en stelde existentiële vragen aan zijn toehoorders. Wij bidden U in deze Advent voor de catechisten, mannen en vrouwen die zich met toewijding inzetten voor het geloofsonderricht en die geroepen zijn om het Woord van God te verkondigen. Dat zij steeds mogen getuigen van de Heer met moed en creativiteit, en in de kracht van de heilige Geest. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes van Damascus, priester en kerkleraar, door Christus onze Heer.