maandag 31 juli 2023

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus van Nazareth is de enige Weg die leidt naar U. Wij vragen U: schenk het licht van Christus aan rovers, moordenaars en mensensmokkelaars in Nigeria, zodat zij de ernst van hun wandaden inzien. Geef dat zij de vrede en liefde van Christus leren kennen, zich bekeren, de sacramenten ontvangen, en meebouwen aan een samenleving van gerechtigheid en vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Loyola, door Christus onze Heer.