Heer onze God, U schenkt ons steeds weer nieuwe kansen en een nieuw begin. Geef aan de slachtoffers van armoede, oorlog en ziekte hoop op een betere toekomst. Geef dat velen het sacrament van boete en verzoening ontvangen en opnieuw kunnen beginnen. Wij bidden U om Uw Geest en Uw zegen voor onze wereld in 2019. Door Christus onze Heer.