Goede God, Uw Zoon Jezus Christus is gekomen om vrede, heil en genezing aan te reiken aan alle mensen. Wij vragen U vandaag om zijn bescherming voor alle families en gezinnen in India die slachtoffer zijn van onrecht, armoede, geweld en onwetendheid. Geef aan ouders wijsheid en geduld bij de opvoeding van hun kinderen. Geef dat de kinderen voldoende onderwijs en liefdevolle zorg ontvangen en dat zij mogen opgroeien als gezonde en evenwichtige mensen, die meebouwen aan een betere samenleving in India. Door Christus onze Heer.