Almachtige God, Uw Zoon is het Licht van onze wereld. Wij bidden U dat zijn Licht mag stralen in de harten van de inwoners van Mongolië. Geef dat de Blijde Boodschap stevig wortelt en goed gedijt in de Mongoolse samenleving en blijvend vrucht draagt voor alle inwoners van dit enorme land. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Loyola, door Christus onze Heer.