maandag 30 november 2020

God Almachtig, velen hebben uw barmhartige en wonderbare macht concreet gemaakt in werken van naastenliefde. Wij willen U danken voor deze mannen en vrouwen die met grote toewijding zich inzetten voor ouderen, zieken, gevangenen en armen. Geef dat naar hun voorbeeld vele jongeren de uitnodiging van Jezus Christus aannemen, hun kruis oppakken en Hem volgen op hun levensweg. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Andreas, door Christus onze Heer.