maandag 30 mei 2022

Almachtige Schepper God, die ons uit liefde herschapen heeft in Jezus Christus. Vandaag op weg naar het Pinksterfeest willen wij U danken voor de gave van Uw heilige Geest die ons eeuwig leven geeft. Wij bidden U dat de machthebbers, rijken en invloedrijken in Pakistan de grootheid van Uw liefde erkennen en dat zij de gerechtigheid en de vrede van Christus leren nastreven. Door Christus onze Heer.