maandag 30 augustus 2021

Almachtige God, U leidt de Kerk met vaste hand door de wisselvalligheden van de tijd en brengt haar steeds thuis bij Jezus Christus. Hij is de bron van heiligheid en van vreugde voor allen die op Hem vertrouwen. Vandaag willen wij U danken voor alle mensen die zich inzetten voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van de straatjongeren in de arme wijken van Jakarta en Bandung op Java, Indonesië. Wij bidden uit dank voor het werk van de religieuzen en parochianen die hen helpen bij hun moeilijkheden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Ghebre Michaël, priester en martelaar, door Christus onze Heer.