Barmhartige Heer, uit liefde geeft Gij ons Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus, het Kerstkindje dat het nieuwe leven schenkt. Wij bidden U vandaag voor alle pasgeborenen en jonge kinderen overal ter wereld. Dat zij mogen genieten van goed onderwijs, medische zorg en ware vrijheid. Dat zij Jezus Christus leren kennen, Hem de voornaamste plek in hun hart geven, en zo opgroeien tot gelukkige en gezonde mensen die zich inzetten voor hun naasten. Door Christus onze Heer.