Almachtige God, Uw Geest houdt ons in leven. Vele Christenen wonen op plekken die geteisterd worden door oorlog en geweld. Wij bidden U: schenk hun Uw Geest in moeilijke tijden. Houdt hen in leven en geef hoop op een betere toekomst. Om vrede en gerechtigheid overal in onze wereld. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige apostel Andreas, door Christus onze Heer.