Goede God, U hebt zich geopenbaard als een God die vrede schenkt aan mensen die vrede zoeken. Wij bidden U vandaag voor alle kinderen en jonge mensen die wonen in Israël en in de Palestijnse gebieden. Wij vragen dat zij mogen uitgroeien tot gezonde en evenwichtige mannen en vrouwen die vrede uitdragen aan hun naasten. Door Christus onze Heer.