Almachtige God, uit de mond van kinderen wordt Uw lof verkondigd. Wij bidden U vandaag voor kinderen in Pakistan die lijden onder armoede: dat zij de geestelijke en lichamelijk hulp ontvangen die nodig is voor een gezonde ontwikkeling. Uit dank voor mensen die zich hun lot aantrekken en die werken aan de structurele verbetering van hun situatie. Door Christus onze Heer.