Heer onze God, U hebt Uw liefde voor alle mensen geopenbaard in Jezus Uw Gezalfde. Hij trok rond en raakte zieken aan, opende de ogen van blinden en deed de lammen lopen. Wij bidden U vandaag uit dank voor mensen overal ter wereld die werken in de zorg. Voor onderzoekers, artsen, verplegers, vrijwilligers en voorlichters. Geef dat zij vreugde ervaren bij hun werk en dit steeds verrichten ter ere van U en in dienst van hun naasten. Wij vragen om Uw Geest van inzicht en wijsheid voor hen en om Uw zegen in hun leven. Door Christus onze Heer.