Goede God, Uw Zoon Jezus Christus schenkt ons het ware leven. Wij danken U vandaag voor de trouwe inzet van de vele Christelijke leraressen en leraren in Afrika die vaak onder moeilijke omstandigheden hun lessen moeten geven. Geef dat hun leerlingen dankbaar zijn voor de lessen die zij ontvangen en dat wat zij leren bijdraagt tot de opbouw van een betere samenleving. Door Christus onze Heer.