maandag 3 oktober 2022

Barmhartige God, U biedt ons steeds weer nieuwe kansen wanneer wij berouw tonen en vergeving zoeken. U bent steeds trouw aan Uw beloften en U verhoort de oprechte gebeden van de allerarmsten. Wij bidden U daarom voor onze zusters en broeders in de grote steden van Pakistan. Speciaal voor hen die in armoede en vervuiling wonen. Bescherm hen tegen ziekte, criminaliteit en werkeloosheid en schenk hun moed en hoop op betere tijden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Szilárd Bogdánffy, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Roemenië, door Christus onze Heer.