maandag 3 mei 2021

Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus is de Goede Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Wij danken U voor zijn liefdevolle woorden van wijsheid, en voor het sacrament van zijn Lichaam en Bloed dat ons het eeuwige leven binnenleidt. Wij bidden U vandaag dat vele jongeren in India het Evangelie ontdekken en dat deze ontmoeting met het Levende Woord hun leven ten goede verandert. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Filippus en de heilige Jakobus, apostelen en martelaren, door Christus onze Heer.