Heer onze God, Schepper van hemel en aarde. U hebt de mens, man en vrouw, geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U voor de inwoners van Kuwait, Qatar en Bahrein die op zoek zijn naar de betekenis van hun leven. Geef dat zij Jezus Christus leren kennen als de eengeboren Zoon van God, en dat zij van hun overheden de vrijheid krijgen om hun geloof in Hem te vieren en te verkondigen. Door Christus onze Heer.