Liefdevolle God, Uw almacht hebt Gij geopenbaard in de kruisdood en verrijzenis van Jezus Christus, onze Heiland. Wij danken U op deze maandag in de Goede Week voor de onbaatzuchtige toewijding van de religieuze congregaties die werken onder de armen. Wij bidden U om nieuwe roepingen voor het actieve religieuze leven: dat jonge mannen en vrouwen hun talenten binnen het gemeenschapsleven ontplooien om te gebruiken ten dienste van de opbouw van Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Piotr Edward Dankowski, priester en martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.