maandag 29 november 2021

Almachtige God, U bent de bron van alle goedheid. Wij vragen uw zegen voor gezinnen in China en Taiwan die leven in armoede. Wij bidden U dat uw Kerk in China haar zending met toewijding uitvoert en dat zij de situatie van velen ten goede verandert. Geef dat veel Chinezen, door de naastenliefde van hun Christelijke landgenoten, Jezus Christus willen ontmoeten in zijn Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Dionysius en de zalige Redemptus, martelaren tijdens de missie aan de inwoners van de Maleise archipel, door Christus onze Heer.