maandag 29 mei 2023

Levende God, Uw heilige Geest begeleidt en sterkt de heiligen op hun levensweg. Wij vragen U: raak met Uw Geest de harten aan van de politieke leiders in Oeganda. Open hun oren voor het Evangelie van Jezus Christus. Geef dat zij vrede en liefde verkondigen voor al hun landgenoten, en hun naasten behandelen met het respect dat iedere mens toekomt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van de Kerk, door Christus onze Heer.