maandag 29 maart 2021

Eeuwige God, Uw genadevolle liefde voor gebroken mensen is ten volle geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U aan het begin van deze Goede Week: bevestig onze paus, de patriarchen en alle bisschoppen in het geloof. Schenk hun een sterke onderlinge eensgezindheid en een grote liefde voor mensen in pastorale nood. Geef wijsheid en geduld bij de uitoefening van hun ambt en behoed hen tegen vervolging, geweld en kwaadsprekerij. Door Christus onze Heer.